Tải Mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 3 ngắn gọn súc tích nhất hiện nay

Có thể bạn quan tâm:

Bản tự kiểm điểm dành cho cá nhân là học sinh các cấp hay sinh viên đại học cao đẳng là bản kiểm điểm cá nhân hoàn chỉnh, nêu rõ được thành tích nổi bật trong năm cũng như những sai phạm cần phải xem xét chấn chỉnh lại. Mẫu tham khảo dứoi đây là Văn bản tự kiểm điểm dành cho học sinh sinh viên này sẽ được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp nhận xét, đánh giá học sinh dựa trên tình hình học tập của cá nhân học sinh đó mà có sự cân nhắc xử phạt hay khen thưởng đúng nội quy trường lớp đặt ra hồi đầu năm. Nào mời các bạn đọc cùng theo dõi hoặc Download cách viết bản kiểm điểm cá nhân cuối năm ngay hôm nay qua bài tham khảo dứoi đây nhé.

+Tải Mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 3 ngắn gọn súc tích nhất hiện nay

Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2021

Mẫu bản tự kiểm điểm dành cho học sinh, sinh viên

+ Mẫu tham khảo: Mẫu bản tự kiểm cá nhân của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: …………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp Trường THPT ………………………………………………………………………………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………………………………………………………………………………

Học tập: ………………………………………………………………………………………………………..

Vấn đề khác: ………………………………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi
vi
Phạm
Vắng

phép,
xin về
Vắng không phép Không chuẩn bị bài Không làm bài tập Không học bài Bị điểm kém (

 

Học sinh ký tên

| Giới trẻ | Tag: . . . .