Hướng dẫn viết nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

Có thể bạn quan tâm:

+ Hướng dẫn viết nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

Hướng dẫn viết nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

HUYỆN ỦY
ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………….., ngày….tháng….năm…..

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
thuộc diện cấp ủy, quản lý
———————-

I. Sơ lược lý lịch

– Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

– Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

– Ngày vào đảng: …………………………………….. Ngày chính thức: ………………………………

– Trình độ chuyên môn: ………………….. Chính trị: ……………………. Ngoại ngữ: ……………..

– Tóm tắt quá trình công tác: ………………………………………………………………………………

+ Tháng …………………………………………………………………………………………………………

+ Tháng …………………………………………………………………………………………………………

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng.

1. Về phẩm chất chính trị

– Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ.

2. Về đạo đức lối sống

– Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan

3. Về năng lực công tác

– Trên cương vị…………………..đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

– Khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ……………, xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu

– Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống giản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm

III. Kết luận chung

– Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.

– Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

– Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

T.M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

 

Truy cập tìm kiếm trên google với các cụm từ khoá sau:

 1. nhận xét đánh giá cán bộ
 2. bản nhận xét đánh giá cán bộ
 3. bản nhận xét đánh giá cán bộ công an
 4. ban nhan xet danh gia can bo
 5. nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý
 6. bản nhận xét cán bộ
 7. nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên
 8. bản nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy
 9. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ
 10. nhan xet danh gia can bo
 11. bản nhận xét đánh giá
 12. nhận xét đánh giá
 13. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy
 14. bản nhận xét đánh giá cán bộ công an nhân dân
 15. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú
 16. nhận xét cán bộ
 17. danh gia can bo cuoi nam
 18. ban nhan xet danh gia
 19. mẫu đánh giá cán bộ công chức
 20. nhận xét đánh giá cán bộ công chức
 21. nhận xét đánh giá cán bộ của tập thể lãnh đạo cơ quan
 22. bảng nhận xét đánh giá cán bộ
 23. bản nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo
 24. phiếu nhận xét đảng viên nơi công tác
 25. nhan xet can bo
 26. nhận xét về phẩm chất chính trị
 27. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ công chức
 28. nhận xét của chi ủy nơi công tác
 29. bản nhận xét đánh giá cán bộ trong cand
 30. phiếu nhận xét đánh giá cán bộ
 31. bản nhận xét đánh giá cán bộ công chức
 32. mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ
 33. bản đánh giá cán bộ công chức
 34. mẫu nhận xét cán bộ
 35. mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ
 36. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên
 37. mẫu đánh giá cán bộ
 38. tự nhận xét đánh giá cán bộ
 39. bảng nhận xét đánh giá cán bộ công chức
 40. nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú
 41. bản nhận xét đánh giá cán bộ công chức viên chức
 42. danh gia can bo
| Giới trẻ | Tag: